1. Departamentul Laboratoare analitice

 • Studii de mineralogie
 • Studii de rediometrie
 • Studii de spectrometrie

 

2. Departamentul Sedimentologie

 • Achiziții de date și prelucrarea lor pentru determinarea topografiei terenului în toate zonele acoperite cu apă (batimetrie) și în toate zonele adiacente în care există influențe reciproce sau unidirecționale;
 • Achiziții de date și interpretarea lor în vaderea stabilirii de detalii ale zonelor de fund ale corpului de apă, precum – natura / tipurile de materiale, nivelul vegetației, granularitatea pietrișului, imagini optice și hidroacustice ale zonei;
 • Achiziții de date și interpretarea lor în vederea stabilirii substratului geologic al corpurilor de apă, prin identificarea și detalierea caracteristicilor fiecărui strat;
 • Localizarea și identificarea variațiilor gradului de compactare și a oricărei variații bruște în substratul corpului de apă;
 • Achiziții de date privind dinamica fizică a nivelurilor corpurilor de apă, cu identificarea tipurilor de variație, curenți și turbulențe în întreaga coloană de apă, termocline, turbiditate, sedimente în suspensie și transportul acestora;
 • Stabilirea chimismului și mineralogiei atât a coloanei de apă, cât și a substratului corpurilor de apă;
 • Date meteo în zonele analizate pentru corelarea fenomenelor și influențelor;

 

3. Departamentul de geohazard

1. Servicii aferente utilizării metodelor geoelectrice utilizând diferite metode, care, prin utilizarea dispozitivelor de masura speciale face posibila obtinerea imaginilor 3D ale structurii subsolului:

 • Metoda rezistivitatilor
 • sondajul electric vertical (SEV), obtinand ca rezultat sectiunea de rezistivitate 2D, aflata in corelatie directa cu structura subsolului;
 • profilarea electrica, ce presupune deplasarea unui dispozitiv de masura fix pe un profil, rezultand curba variatiei rezistivitatii la aceeasi adancime.
 • Metoda polarizatiei induse (PI) prin – masuratori de polarizatie indusa in domeniul timp, cu 6 esantioane ale curbei de polarizare masurate si stocate in memorie;
 • Servicii aferente utilizării metodelor hidrogeologice
 • Determinarea presiunii apei din pori
 • Determinarea presiunii de filtrare a apei subterane

2. Elaborarea hărților de hazard la alunecari de teren, care are câteva etape subsecvente, precum:

 • evaluarea fenomenelor de instabilitate a terenului,
 • evaluarea hazardului la alunecari de teren, in sens larg, la scara locala si regionala,
 • caracterizarea mineralogica a solului, cu ajutorul testelor de laborator,
 • masuratori geofizice (seismometrie, electrometrie) in situ,
 • elaborarea hartilor (de inventariere si de hazard la alunecari de teren) si a bazelor de date, utilizand GIS etc.